Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2555008 obálek a 742346 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nové stavební právoAutor: Marek, Karel
Rok: 2007
ISBN: 9788021044197
NKP-CNB: cnb001762232
OCLC Number: (OCoLC)228778331
OKCZID: 110252391
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAREK, Karel a Petr PRŮCHA. Nové stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 264 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 400. ISBN 978-80-210-4419-7.


Anotace

 

Publikace poukazuje na nejvýznamnější a nejfrekventovanější instituty stavebního práva. Veřejnoprávní oblast zahrnuje problematiku územního plánování, územního řízení, režim staveního řádu a ukládání sankcí podle stavebního zákona. Zpracování právní úpravy je s účinností k 1.1.2007. Do tzv. soukromoprávní oblasti autoři včlenili obchodněprávní úpravu ve stavebně právní praxi se zřetelem k obchodním závazkovým vztahům (uzavírání smluv, splnění závazku, kupní smlouva, smlouva o dílo).


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)