Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2744937 obálek a 844588 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Days of Public Law =: Dni verejného práva = Dni prawa publicznego = Dny veřejného práva : sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konferenceAutor: Dny veřejného práva (2007 : Brno, Česko), Kandalec, Pavel a Masarykova univerzita
Rok: 2007
ISBN: 9788021044302
NKP-CNB: cnb001808115
OCLC Number: (OCoLC)244814184
OKCZID: 110266440
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KANDALEC, Pavel, ed. Days of Public Law =: Dni verejného práva = Dni prawa publicznego = Dny veřejného práva : sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 155 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity., Řada teoretická, č. 316.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné přes terminál )
Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )Anotace

 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity měla příležitosti přivítat na konferenci „Dny veřejného práva“ účastníky Běloruska, Litvy, Maďarska, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska a Švýcarska a samozřejmě i osobnosti tuzemské. Záštitu nad konferencí přijali předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Pavel Rychetský (nad sekcí Ústavní právo), hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek (nad sekcí Správní právo), Nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renata Vesecká (nad sekcí Trestní právo) a děkanka PrF MU prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (nad sekcí Mezinárodní a evropské právo). Do vydaného sborníku je vloženo CD.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)