Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2315078 obálek a 582993 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Společný evropský azylový systém: doplňková ochrana

Rok: 2008
ISBN: 9788021044760
NKP-CNB: nkc20081793652
OCLC Number: 244810624
OKCZID: 110252879

Citace (dle ČSN ISO 690):
Společný evropský azylový systém: doplňková ochrana: sborník [příspěvků z konference]. 1. vyd. Editor Dalibor JÍLEK. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 235 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 320 =, Acta Universitatis Brun


Anotace

 

V pořad již třetí konference k problematice „uprchlictví“ zahrnuje v rámci azylového systému podtitul: doplňková ochrana. Pojmově postavení uprchlíka a doplňková ochrana coby rozdílné formy rozvětvené ochrany jsou příbuzné i odlišné instituty, které na sobě závisejí. Právě na příbuznost a odlišnosti mezi nimi poukazují jednotlivé příspěvky. Sborník je v přijatém smyslu formující i kritický. Sleduje přenesení konstitutivních pravidel upravujících doplňkovou ochranu do českého práva a jejich dosavadní používání v rozhodování příslušných vnitrostátních orgánů.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.228...)