Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2313476 obálek a 582561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právní aspekty odstraňování ekologických zátěží s důrazem na staré zátěže a právní aspekty ochrany přírody : sborník z česko-polsko-slovenské konference, Hnanice, 2007

Rok: 2007
ISBN: 9788021045101
NKP-CNB: cnb001793899
OCLC Number: (OCoLC)432992099
OKCZID: 110250631
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANČÁŘOVÁ, Ilona, ed. a SLOVÁČEK, Jiří, ed. Právní aspekty odstraňování ekologických zátěží s důrazem na staré zátěže a právní aspekty ochrany přírody: sborník z česko-polsko-slovenské konference, Hnanice, 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 368 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. 322 =, Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no 322. Řada teoretická.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna - DNNT - dostupné po registraci
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Konference, z jejíhož jednání vzešel tento sborník, navázala na pravidelná setkávání zástupců právnických fakult a vědeckých ústavů, zabývajících se právem životního prostředí, nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Polska. Předmětem jednání se tentokrát stala problematika starých ekologických zátěží a jako druhý tematický okruh byla zvolena ochrana přírody. Na tento blok referátů navázala exkurze do překrásného prostředí Národního parku Podyjí, kterou pro účastníky konference uspořádali pracovníci Správy Národního parku Podyjí.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (44.192.27...)