Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2517649 obálek a 723216 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Spolkové a nadační právoAutor: Ronovská, Kateřina
Rok: 2008
ISBN: 9788021045125
NKP-CNB: cnb001793901
OCLC Number: (OCoLC)244811003
OKCZID: 110265921
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
RONOVSKÁ, Kateřina. Spolkové a nadační právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 109 s. Edice učebnic PrF, č. 404. ISBN 978-80-210-4512-5.


Anotace

 

Spolky a nadace tvoří, spolu s dalšími subjekty neziskové sféry, základ občanské společnosti, která je obecně považována za důležitý stabilizační prvek demokratického zřízení státu a společenského života vůbec. Publikace se věnuje úvodem do problematiky spolkového a nadačního práva, v návaznosti na aktuální právní úpravu, a to především co se týče jejich soukromoprávních aspektů, tj. statusových otázek vzniku, vnitřních poměrů a následného zániku těchto subjektů. Nechybí ani shrnutí tématu vztahu státu a neziskového sektoru a exkurs do související daňové problematiky.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.180...)