Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Současné aktuální otázky spotřebitelského práva : sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008

Rok: 2008
ISBN: 9788021045682
NKP-CNB: cnb001808122
OCLC Number: (OCoLC)276815612
OKCZID: 110118179
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
FIALA, Josef, ed., HURDÍK, Jan, ed. a SELUCKÁ, Markéta, ed. Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 124 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 327 =, Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica ; No 327. Řada teoretická.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Publikace seznamuje čtenáře s referáty přednesenými na konferenci. Většina textů se věnuje spotřebitelskému právu, jež je zde rozebráno z mnoha úhlů pohledu a tím podněcuje další výzkumnou činnost a odbornou rozpravu.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.239.150...)