Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2514595 obálek a 722087 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dny práva =: Days of Law 2008 : ...ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzityAutor: Dny práva (Brno, Česko) a Masarykova univerzita
Rok: 2008
ISBN: 9788021047334
NKP-CNB: cnb001833589
OCLC Number: (OCoLC)428364526
OKCZID: 110270702

Citace (dle ČSN ISO 690):
NECKÁŘ, Jan, ed. Dny práva 2008 =: Days of Law 2008 : 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. xvii, 235 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; č. 337 =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; no 337., Řada teoretická.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity uspořádala ve dnech 4.–5.11.2008 druhý ročník mezinárodní konference Dny práva. Této významné vědecké akce se zúčastnilo cca 340 účastníků právnických oborů veřejného a soukromého práva, kteří v jednotlivých sekcích rokovali o aktuálních celospolečenských a mezinárodních dimenzích práva.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (44.200.25...)