Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2515919 obálek a 722530 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Evropa : cvičení z regionální geografieAutor: Hübelová, Dana
Rok: 2008
ISBN: 9788021047358
NKP-CNB: cnb001833591
OCLC Number: (OCoLC)320209650
OKCZID: 110248511
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HÜBELOVÁ, Dana a Petr CHALUPA. Evropa: cvičení z regionální geografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 80 s. ISBN 978-80-210-4735-8.


Anotace

 

Učební texty „Cvičení z regionální geografie Evropa“ navazují na dříve vydaná skripta „Cvičení z regionální geografie Amerika a Austrálie“. Text je určen studentům geografie Pedagogické fakulty MU. Cílem není prezentovat veškeré informace o našem světadílu, ale ve stručnosti shrnout základní poznatky z oblasti fyzickogeografické charakteristiky i socioekonomické s důrazem na regiony Evropy, a to v obsahově vyvážených celcích. Učební texty jsou doplněny zadáním tzv. protokolů, které slouží studentům k ověření a prohloubení získaných znalostí. Pro další informace a k rozšíření vědomostí slouží publikace uvedené v závěrečném soupisu literatury.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.72...)