Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Moravskoslezská škola doktorských studiíAutor: Měřínský, Zdeněk a Klápště, Jan
Rok: 2008
ISBN: 9788021047495
NKP-CNB: cnb001853915
OCLC Number: (OCoLC)320224486
OKCZID: 110248999
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, ed. a KLÁPŠTĚ, Jan, ed. Moravskoslezská škola doktorských studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 226 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque, suppl. 1.


Digitální objekty

Národní digitální knihovnaAnotace

 

Sborník je výběrem z příspěvků odpřednášených na doktorandských seminářích pořádaných v rámci grantového projektu GAČR: Moravskoslezská škola doktorských studií. Autoři článků jsou posluchači doktorského studijního programu vědních oborů archeologie a antropologie na Masarykově univerzitě. V úvodu sborníku prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., jako řešitel projektu, krátce charakterizuje jeho vývoj, glosuje jednotlivé doktorské semináře a také obsah samotné publikace. Sborník obsahuje 19 článků. V příspěvcích se čtenář může dozvědět něco ze života paleolitika Jana Kniese, údaje o osídlení Moravy v mladší době kamenné, zajímavosti o zpracovatelích kovů a jejich výrobcích z doby bronzové, nebo také informace o moravské populaci v raném či vrcholném středověku.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)