Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647813 obálek a 797865 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Public property in the Czech RepublicAutor: Havlan, Petr, Janeček, Jan a Masarykova univerzita
Rok: 2009
ISBN: 9788021048423
NKP-CNB: cnb001964286
OCLC Number: (OCoLC)433013887
OKCZID: 110271477
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. Public property in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 177 s. Edice učebnic, č. 424. ISBN 978-80-210-4842-3.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Publikace je věnována základním otázkám právní úpravy veřejného majetku. Zvýšené pozornosti se v ní dostává zejména majetku státu a majetku územních samosprávných celků., opomenut ale není ani majetek dalších (vybraných) českých veřejných subjektů. Publikace obsahuje též exkurz do zahraničních právních úprav dané problematiky.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)