Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2211803 obálek a 558725 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

2. ročník konference studentů doktorských programů dějin umění v České republice 1.–2. listopadu 2008

Rok: 2010
ISBN: 9788021050242
NKP-CNB: boa001-mzk01001094808
OKCZID: 110404314


Anotace

 

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2008 se na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity konalo setkání studentů doktorských programů dějin umění v ČR. V rámci prvního bloku nazvaného Umění a společnost zazněly tři příspěvky, z nichž dva byly věnovány konkrétním historickým příkladům vzájemných vztahů mezi uměleckohistorickou sférou a společensko-politickým děním. Poslední se zaměřil na genezi a proměny základních pojmů památkové péče. V následující sekci Dějiny umění a kurátorská a pedagogická praxe byly předneseny tři referáty přesně odpovídající tematickému zaměření daného bloku. Poslednímu, metodologickému oddílu Výzkumná metoda v dějinách umění byl věnován celý druhý den, kdy byli posluchači seznámeni se sedmi příspěvky zabývajícími se rozmanitými metodologickými postupy.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.230.1...)