Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání

Autor: Opatřilová, Dagmar
Rok: 2009
ISBN: 9788021050303
NKP-CNB: cnb002086197
OCLC Number: (OCoLC)641498784
OKCZID: 110432863
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 322 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Monografie s názvem Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání prezentuje integrativní vzdělávání v podmínkách České republiky. Analyzuje společné vzdělávání žáků s tělesným postižením s intaktní populací v mateřských a základních školách z pohledu učitelů i samotných žáků.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.0...)