Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462123 obálek a 691878 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy civilního procesu

Autor: Stavinohová, Jaruška, Lavický, Petr a Masarykova univerzita
Rok: 2009
ISBN: 9788021050624
NKP-CNB: cnb002086473
OCLC Number: (OCoLC)641499502
OKCZID: 110441999
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
STAVINOHOVÁ, Jaruška. Základy civilního procesu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 124 s. Edice učebnic PrF, č. 438.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Jednotlivé kapitoly studijního textu jsou obsahově zaměřeny na výklad podstatných znaků civilně procesních pojmů a institutů a jejich základních vazeb. Třebaže jsou v něm zmíněny i některé obecné pojmy civilního práva procesního a jeho jednotlivých druhů, hlavní pozornost je věnována soudnímu řízení v civilních věcech a jeho právní úpravě. Při tvorbě předložené učební pomůcky vycházeli autoři z aktuální právní úpravy civilního soudního řízení ke dni 1. 12. 2009.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (54.165.57...)