Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Soutěžní politika a fúze v evropském kontextuAutor: Bejček, Josef a Masarykova univerzita
Rok: 2010
ISBN: 9788021050679
NKP-CNB: cnb002086478
OCLC Number: (OCoLC)681491273
OKCZID: 110520322
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 389 s. Spisy Právnické fakulty MU ; sv. č. 366 =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; no. 366. Řada teoretická.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Práce se vyjadřuje k širším teoretickým východiskům současné soutěžní politiky a k některým jejím tendencím. Důraz na problémy posuzování fúzí je jen jednou z možných voleb. Kniha není systematickým pojednáním o právní úpravě fúzí. Nevyhýbá se soutěžně politickým úvahám obecným, a na fúze se zaměřuje jen více než na jiné oblasti soutěžní politiky. Je souborem úvah o některých širších souvislostech soutěžní politiky a koncentračních trendů v současnosti.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)