Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173540 obálek a 537624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Analysing genre: the colony text of UNESCO resolutions

Autor: Dontcheva-Navratilova, Olga, Masarykova univerzita
Rok: 2009
ISBN: 9788021051041
NKP-CNB: cnb002109046
OCLC Number: (OCoLC)670479353
OKCZID: 110535943

Citace (dle ČSN ISO 690):
DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Analysing genre: the colony text of UNESCO resolutions. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2009. 163 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ;, Faculty of Education Work, sv. 134 =, 134.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Monografie zkoumá žánr rezolucí s cílem vysvětlit specifický způsob vytváření diskurzu v kontextu mezivládní institucionální komunikace, kterou využívá diskurzní komunita UNESCO pro dosažení svých komunikativních záměrů. Analýza textů je provedena především z hlediska sociolingvistického, stylistického a pragmatického a využívá metodu žánrové analýzy ke zkoumání typologie textu a stylistické variability podmíněné kontextovými faktory ovlivňujícími výstavbu a interpretaci diskurzu. Studie, jež je založena na korpusové analýze, zkoumá žánr rezolucí ze synchronního a diachronního hlediska ve snaze charakterizovat tento žánr a jeho vývoj v průběhu šedesátiletého období jeho existence.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.226.97...)