Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Učení pro pracoviště: prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí

Autor: Novotný, Petr
Rok: 2009
ISBN: 9788021051164
NKP-CNB: cnb002091212
OCLC Number: (OCoLC)614292360
OKCZID: 110586351

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště: prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 153 s. ISBN 978-80-210-5116-4.

Hodnocení: 4.0 / 5 (1 hlasů)


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Práce předkládá čtenáři teoretickou a empirickou analýzu k tématu, které je zde pojmenováno jako učení pro pracoviště a jehož označení je výsledkem úsilí o české pojmenování konceptu workplace learning. V knize je koncept učení pro pracoviště předložen ve třech rovinách. Za prvé coby akademický koncept napomáhající porozumět procesům učení v celé jejich šíři, ve všech rovinách a se všemi riziky a možnými poruchami. Za druhé coby koncept s netradičně vymezeným polem zájmu a pozměněnou perspektivou umožňující nahlédnout problematiku učení dospělých tak, aby se odkryly prostory běžnému vnímání skryté. A konečně (za třetí) může učení pro pracoviště posloužit jako opora pro rozmanité aplikace teoretických východisek a praktických a politických řešení otázek učení se a vzdělávání dospělých.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.231.230...)