Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2007-2008 v praxi

Autor: Nekuda, Jaroslav
Rok: 2010
ISBN: 9788021051706
NKP-CNB: cnb002109094
OCLC Number: (OCoLC)655159394
OKCZID: 110604613
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2007-2008 v praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 83 s. ISBN 978-80-210-5170-6.


Anotace

 

Analýza je rozdělena do dvou hlavních částí. První mapuje situaci ve vysokoškolském vzdělávání v ČR, mapuje trh práce a nezaměstnanost osob podle stupně vzdělání. Druhá část je založena na empirickém výzkumu uplatnění absolventů Masarykovy univerzity z let 2007–2008 v praxi. Je sledována struktura zaměstnanosti a nezaměstnanosti absolventů, hodnocení faktorů spokojenosti v práci a pracovní vyhlídky absolventů. Pozornost je také věnována zpětnému hodnocení kvality poskytnutého vzdělání.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.170.64...)