Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2744937 obálek a 844588 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštiněAutor: Svobodová, Iva
Rok: 2010
ISBN: 9788021051812
NKP-CNB: cnb002120658
OCLC Number: (OCoLC)693926986
OKCZID: 110623687
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODOVÁ, Iva. Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 125 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta =, Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 390.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

V naší práci se zabýváme všemi základními aspekty použití členu v současné portugalštině s tím, že se snažíme dokázat jeho pragmaticko-stylistickou hodnotu a vyhledat všechny možné aspekty, které mají na správný výběr členu vliv. K nim řadíme faktory foneticko-morfologické, význam typu kontextu a typu determinace a typ textu (či funkce jazyka). V této studii se snažíme dokázat, že člen nemá jen funkci determinační, ale že může být vnímán mimo jiné také jako stylizační prostředek, který je schopen stylizačně výpověď ztvárňovat. Snažíme se zde dokázat silnou stylovou vlastnost členu.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Nakladatelství Masarykovy univerzity


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)