Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou

Autor: Opatřilová, Dagmar, Masarykova univerzita
Rok: 2010
ISBN: 9788021052666
NKP-CNB: cnb002159177
OCLC Number: (OCoLC)713794323
OKCZID: 110763500

Citace (dle ČSN ISO 690):
OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 150 s.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Studijní text se zabývá problematikou diagnózy mozková obrna se zaměřením na oblast motoriky. Vymezujeme základní pojmy týkající se dané problematiky, pozornost je věnována specifickým zvláštnostem u jedinců s MO, speciálně pedagogické diagnostice a intervenci se zaměřením na jemnou a hrubou motoriku. Učební text je určen pro studenty oboru somatopedie, zvláště pak pro zájemce o povinně volitelný předmět Reedukace DMO. Předkládaný studijní materiál je psán tak, aby usnadnil orientaci v dané problematice a pomohl začínajícím speciálním pedagogům řešit obtíže při speciálně pedagogické diagnostice a následné intervenci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.0...)