Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939786 obálek a 482273 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fletcherian dramatic achievement: a study in the mature plays of John Fletcher (1579-1625)

Autor: Drábek, Pavel
Rok: 2010
ISBN: 9788021052819
NKP-CNB: cnb002147765
OCLC Number: (OCoLC)697267152
OKCZID: 110755285

Citace (dle ČSN ISO 690):
DRÁBEK, Pavel. Fletcherian dramatic achievement: a study in the mature plays of John Fletcher (1579-1625). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 214 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta =, Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas Philosophica, č. 391.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Umění vrcholného dramatu Johna Fletchera a jeho spolupracovníků. Vrcholným hrám Johna Fletchera (1579–1625), Shakespearova spolupracovníka a pokračovatele, byla věnována jen malá pozornost. Monografie analyzuje specifika her, které napsal Fletcher v období 1613–1625, a nabízí výklad v duchu raně barokního stylu. Poukazuje i na anachronistické požadavky, kterými byly fletcherovské hry doposud posuzovány.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.209.104...)