Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2678521 obálek a 812843 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanské právo hmotné : multimediální učební textRok: 2010
ISBN: 9788021053618
NKP-CNB: cnb002168652
OCLC Number: (OCoLC)724297754
OKCZID: 110805798
Vydání: 3., aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
FIALA, Josef. Občanské právo hmotné: multimediální učební text. 3., aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 92 s. Edice multimediálních učebních textů, č. 66. ISBN 978-80-210-5361-8.


Anotace

 

Aktualizovaný text se zaměřuje na občanské právo hmotné a je určen především pro studenty bakalářského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Nastiňuje základní vymezení předmětu občanského práva, jeho prameny, věcná a závazková práva. Rozlišena je rovněž odpovědnost v občanském právu, stejně jako převod majetkových práv. K publikaci je přiložen CD ROM.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)