Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161021 obálek a 531864 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Osobní identita a její praktická hodnota

Autor: Radim Bělohrad
Rok: 2011
ISBN: 9788021055315
NKP-CNB: cnb002237384
OCLC Number: (OCoLC)773171757
OKCZID: 111010569

Citace (dle ČSN ISO 690):
BĚLOHRAD, Radim. Osobní identita a její praktická hodnota. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta =, Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 399.
Zdroj:


Anotace

 

Kniha se zabývá metafyzickou analýzou osobní identity a praktickými důsledky, které toto zkoumání má pro racionalitu lidského jednání. Autor kritizuje psychologickou teorii osobní identity a obhajuje koncepci biologickou. Dospívá k závěru, že biologická kontinuita je správnou analýzou identity osob v čase, avšak z hlediska racionality jednání je mnohem méně důležitá než kontinuita mentální.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.168...)