Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Liberalizace pracovního práva a její nástroje v současném obdobíAutor: Galvas, Milan a Masarykova univerzita
Rok: 2011
ISBN: 9788021056664
NKP-CNB: cnb002342598
OCLC Number: (OCoLC)791320822
OKCZID: 111219860

Citace (dle ČSN ISO 690):
Liberalizace pracovního práva a její nástroje v současném období. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 182 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 395 =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; no. 395. Řada teoretická.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Cílem publikace není postihnout kompletně všechny oblasti právní úpravy pracovněprávních vztahů z hlediska možností a limitů jejich liberalizace. I tak je ovšem jejím smyslem přispět, na základě některých výchozích úvah zahrnujících i samotný pojem liberalizace, k určitému posunutí dosud převážně obecné debaty do konkrétní roviny a představit úvahy o tom, jak by se právě v nich mohlo nebo nemohlo uplatnit úsilí směřující k modernizaci pracovního práva.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)