Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2288231 obálek a 577082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Masarykova univerzita Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice - Ivan Malý, Viera Cibáková a kolektív

Rok: 2012
ISBN: 9788021058057
NKP-CNB: cnb002372860
OKCZID: 111378414

Citace (dle ČSN ISO 690):
MALÝ, Ivan a Viera CIBÁKOVÁ. Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice: vědecký sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 251 s. ISBN 978-80-210-5805-7.


Anotace

 

Předložený sborník příspěvků zahrnuje parciální výsledky z druhého roku výzkumu z obou sledovaných oblastí, tj. jak sektoru veřejného, tak sektoru finančního. Uvedené výstupy byly prezentovány na semináři konaném ve Šlapanicích ve dnech 24. a 25. 11. 2011. Oproti minulému sborníku, ve kterém dominoval veřejný sektor, v letošním roce byl předřazen sektor finanční.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.175...)