Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2474948 obálek a 697776 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Trestní právo hmotné a procesní : obecná část : multimediální učební textAutor: Eva Brucknerová
Rok: 2012
ISBN: 9788021058538
NKP-CNB: nkc20122405922
OKCZID: 111417854

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRUCKNEROVÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní: multimediální učební text. 3., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Edice multimediálních učebních textů, č. 76. ISBN 978-80-210-5853-8.


Anotace

 

Trestněprávní materie je zpracována s přihlédnutím k potřebám a cílům bakalářského studia. Součástí skript je i soubor praktických příkladů zpracovaných formou multimediální a přiřazených jejím jednotlivým kapitolám. Cílem těchto příkladů je zopakování, procvičení a zafixování si teoretických poznatků obsažených v jednotlivých kapitolách a taktéž i podnícení schopnosti studenta uvažovat o nich v širších souvislostech právní úpravy obsažené v trestním řádu.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (54.224.117...)