Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182410 obálek a 542141 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dovednosti ve výuce práva : formy a metodika výuky předmětů rozvíjejících právnické dovednosti

Rok: 2012
ISBN: 9788021059498
NKP-CNB: cnb002463705
OKCZID: 111926693

Citace (dle ČSN ISO 690):
Dovednosti ve výuce práva: formy a metodika výuky předmětů rozvíjejících právnické dovednosti. 1. vyd. Editor Veronika KRISTKOVÁ. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 187 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 486. ISBN 978-80-210-5949-8.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.245...)