Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Odpovědnost v právu životního prostředí: sborník příspěvků z konference : Brno, září 2012

Autor: Odpovědnost v právu životního prostředí (2012 : Brno, Česko), Jančářová, Ilona, Vomáčka, Vojtěch a Masarykova univerzita
Rok: 2012
ISBN: 9788021060371
NKP-CNB: cnb002441984
OCLC Number: (OCoLC)842344131
OKCZID: 111736966

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANČÁŘOVÁ, Ilona, ed. a VOMÁČKA, Vojtěch, ed. Odpovědnost v právu životního prostředí: sborník příspěvků z konference : Brno, září 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 241 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 429 =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; no. 429. Řada teoretická.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.227.235...)