Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892028 obálek a 873434 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jaroslav Palliardi (20. 2. 1861 – 12. 3. 1922); Pokrokový kulturní činitel jihozápadní Moravy a věhlasný archeolog evropského jména (Studie k dějinám archeologie)Autor: Podborský, Vladimír a Kovárník, Jaromír
Rok: 2013
ISBN: 9788021061736
ISBN: 9788021076136
NKP-CNB: cnb002500479
OCLC Number: (OCoLC)862713375
OKCZID: 112328191

Citace (dle ČSN ISO 690):
PODBORSKÝ, Vladimír. Jaroslav Palliardi: (20.2.1861-12.3.1922) : pokrokový kulturní činitel jihozápadní Moravy a věhlasný archeolog evropského jména : (studie k dějinám archeologie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 300 s. Postavy moravské archeologie. Nová řada, sv. 3.


Anotace

 

Kniha vychází v edici Postavy moravské archeologie, sv. 3, a tím je dán také její charakter. V rámci životopisu Palliardiho je poukázáno na advokátskou a kulturně-politickou činnost v jeho hlavních působištích (Znojmo, Moravské Budějovice), na jeho osobnostní charakteristiku (silné sociální cítění, volnomyšlenkářství, odpor proti „rakušáctví“ a klerikalismu) a zejména na jeho vědeckou práci v oboru archeologie. Již za svého pobytu ve Znojmě zkoumal stratigrafické poměry kulturních vrstev kolem rotundy na znojemském Hradě a roku 1888 objevil ve Znojmě-Novosadech a vědecky zhodnotil neolitickou kulturu s tzv. moravskou malovanou keramikou. Za svého notářského působení v Moravských Budějovicích prozkoumal souvrství na „Starém Zámku“ u Jevišovic a na základě jeho vyhodnocení položil základy periodizace pozdní doby kamenné (eneolitu) ve středním Podunají.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Nakladatelství Masarykovy univerzity
eReading.cz
Flexibooks
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)