Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2744937 obálek a 844588 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ošetřovatelské postupy založené na důkazech

Obr.1: Nejaktuálnější obálka tohoto
souborného záznamu

detail

Obr.2: Vlastní obálka tohoto
souborného záznamuAutor: Pokorná, Andrea a Komínková, Alena
Rok: 2013
ISBN: 9788021063310
NKP-CNB: boa001-mzk01001344728
OKCZID: 112333610

Citace (dle ČSN ISO 690):
POKORNÁ, Andrea. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013-2014. 2 sv. (124; 171 s.).


Části díla

Anotace

 

Publikace poskytuje souhrnné a přehledné informace z oblasti uspokojování základních biologických potřeb. Prezentuje ošetřovatelské intervence založené na důkazech, s jejichž pomocí je uspokojování potřeb umožněno také ve vztahu k holistickému přístupu. Předkládané informace jsou podloženy důkazy (evidence), které jsou východisky nejnovějších dostupných výsledků výzkumů, ověřují platnost intervencí a podporují jejich využití v klinické praxi. Učební text je určen studentům nelékařských zdravotnických oborů (nejen všeobecným sestrám), ale i studentům všeobecného lékařství. S výhodou jej mohou využít také zdravotničtí pracovníci, kteří již aktivně vykonávají svou profesi v klinické praxi a zejména mentoři klinické praxe.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 
Obr.3: Nejaktuálnější
obsah tohoto
souborného záznamu

detail

Obr.4: Vlastní obsah tohoto
souborného záznamu