Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2463010 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jazyk a korespondence Humprechta Jana Černína z Chuděnic a Zuzany Černínové z Harasova

Rok: 2013
ISBN: 9788021063327
NKP-CNB: cnb002574405
OKCZID: 112876077

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOROVSKÁ, Hana. Jazyk a korespondence Humprechta Jana Černína z Chudenic a Zuzany Černínové z Harasova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 378 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 161. ISBN 978-80-210-6332-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.212.120...)