Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447916 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva : sborník příspěvků z konference

Autor: Ladislav Vojáček , Jaromír Tauchen
Rok: 2013
ISBN: 9788021063815
NKP-CNB: cnb002539549
OKCZID: 112519318

Citace (dle ČSN ISO 690):
I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva: sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Editor Ladislav VOJÁČEK, editor Jaromír TAUCHEN. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 407 s. Spisy Právni


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.3...)