Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu



Autor: Klára Drličková
Rok: 2013
ISBN: 9788021064195
NKP-CNB: boa001-mzk01001374616
OKCZID: 112667605

Citace (dle ČSN ISO 690):
DRLIČKOVÁ, Klára. Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 204 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; č. 457 =, Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no 443. Řada teoretická. Edice S.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.232.59...)