Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Odborná praxe v prostředí vysokého školství

Autor: Andrea Hrdličková
Rok: 2013
ISBN: 9788021064485
NKP-CNB: cnb002539559
OKCZID: 112613774

Citace (dle ČSN ISO 690):
HRDLIČKOVÁ, Andrea. Odborná praxe v prostředí vysokého školství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 119 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. 452 =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; no. 452. Řada teoretická. ISBN 978


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.231.243...)