Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2211803 obálek a 558725 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česko-polská právní komparatistika 2013 = Czesko-polska komparatystyka prawna 2013 = Czech-polish law comparison 2013

Autor: Damian Czudek , Michal Kozieł
Rok: 2013
ISBN: 9788021065680
NKP-CNB: cnb002587944
OKCZID: 113688718

Citace (dle ČSN ISO 690):
Česko-polská právní komparatistika 2013 =: Czesko-polska komparatystyka prawna 2013 = Czech-polish law comparison 2013. 1. vyd. Editor Damian CZUDEK, editor Michal KOZIEŁ. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 229 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.230.1...)