Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2114895 obálek a 524836 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše

Autor: Pavelková, Jindra, Masarykova univerzita
Rok: 2014
ISBN: 9788021067059
NKP-CNB: cnb002588690
OCLC Number: (OCoLC)883372449
OKCZID: 113936291

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAVELKOVÁ, Jindra. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita :, Moravská zemská knihovna, 2014. 211 s., [17] s. obr. příl.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovna



Anotace

 

Tradice rajhradského mecenátu a sběratelství má kořeny již ve středověku. Ve své nejranější fázi se omezovala především na oblast písemnictví a realizovala se jako objednávky či vlastní tvorba významných kodexů. Do dnešních dnů se nám dochovala např. v podobě benediktinského breviáře z poloviny 14. století. Vypovídají o ní také četné knižní odkazy předních moravských osobností. Tyto dary vlastně až do 2. poloviny 17. století tvořily jediný zásadní zdroj akvizice rajhradské historické knihovny. Až v době probošta Coelestina Arleta (1666-1683) začíná být knihovna doplňována i pravidelnými nákupy. Nebyl to ovšem pouze knihovní fond, který byl ve středu zájmu rajhradských benediktinů. Od 17. století se objevují i záliby v historických či přírodních vědách a s nimi spojené sběratelství. Rozvíjí se též mecenát v oblasti výtvarného umění a hudby.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace



Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.75...)