Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Venkov a krajina : evropská krajina mezi venkovem a městem, mezi antikou a novověkem

Autor: Petr Jelínek , Lubor Kysučan
Rok: 2014
ISBN: 9788021071278
NKP-CNB: cnb002647077
OKCZID: 114974623

Citace (dle ČSN ISO 690):
JELÍNEK, Petr. Venkov a krajina: evropská krajina mezi venkovem a městem, mezi antikou a novověkem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 131 s.


Anotace

 

Publikace se zabývá problematikou krajiny z hlediska její struktury (divočina, přírodě blízká krajina, zemědělská krajina, člověkem narušená krajina) a vývoje. Zvláštní pozornost věnuje rizikům ohrožujícím ekologickou stabilitu a rozmanitost krajiny. Diskutován je rovněž vztah venkovské a městské krajiny z hlediska ekonomického a sociálního vývoje a migrace mezi městem a venkovem jako faktoru podmiňující proměny krajiny. Historický vývoj krajiny je ilustrován na příkladu antické řecko-římské civilizace.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.0...)