Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197345 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur

Autor: Michal Przybylski, Josef Šaur
ISBN: 9788021074903
NKP-CNB: cnb002660605
OKCZID: 115305927

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRZYBYLSKI, Michal a Josef ŠAUR. Mladá slavistika: současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 182 s. ISBN 978-80-210-7490-3.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (75.101.220...)