Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182671 obálek a 542249 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zdroje a bariéry sociální inkluze dětí s poruchami chování z hlediska výchovných profesionálů

Autor: Karel Červenka
Rok: 2014
ISBN: 9788021075627
NKP-CNB: cnb002728012
OKCZID: 120907856

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERVENKA, Karel. Zdroje a bariéry sociální inkluze dětí s poruchami chování z hlediska výchovných profesionálů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 109 s. ISBN 978-80-210-7562-7.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.200.218...)