Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647464 obálek a 797615 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hospodaření v krajině: vybrané kapitolyAutor: Zbyněk Ulčák
ISBN: 9788021076495
NKP-CNB: cnb002690684
OKCZID: 116221338

Citace (dle ČSN ISO 690):
ULČÁK, Zbyněk. Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 81 s. ISBN 978-80-210-7649-5.

Hodnocení: 4.0 / 5 (1 hlasů)


Anotace

 

Tento text se zaměřuje na zemědělské aktivity člověka v krajině, které se snaží posuzovat z hlediska konceptu udržitelného rozvoje.V jednotlivých kapitolách se zabývá hledáním možných významů pojmu „udržitelné hospodaření“ hlavně na příkladu vzniku a vývoje současného zemědělství průmyslového charakteru v rozvinutých zemích, pokouší se podat stručnou informaci o jeho neudržitelnosti nejen z environmentálního hlediska a charakterizuje hlavní existující či navrhované varianty.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněDostupné zdroje

Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)