Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647464 obálek a 797615 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Trade and power : historical analysis of trade policyAutor: Oldřich Krpec, Vladan Hodulák
ISBN: 9788021076709
NKP-CNB: cnb002691289
OKCZID: 116668612

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Trade and power: historical analysis of trade policy. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2014, 211 s. ISBN 978-80-210-7670-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)