Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní právo procesní - v příkladech a otázkách

ISBN: 9788021079373
OKCZID: 121704808

Citace (dle ČSN ISO 690):
POTĚŠIL, Lukáš. Správní právo procesní: (v příkladech a otázkách). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 stran. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 522.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.233...)