Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2196892 obálek a 553106 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dekonstrukce demokracie?

Autor: Vladimír Goněc, Daniel Dobiaš, Marta Goňcová, Slavomír Lesňák, Jozef Lysý, Radovan Rybář, Radim Štěrba
ISBN: 9788021080676
NKP-CNB: cnb002776951
OKCZID: 124250436

Citace (dle ČSN ISO 690):
GONĚC, Vladimír, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie?. 1. vydání. Editor Daniel DOBIAŠ, editor Marta GOŇCOVÁ. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 211 s. ISBN 978-80-210-8067-6.


Anotace

 

Monografie reflektuje několik problémových okruhů: pojetí evropské demokracie v kontextu migračních vln; demokracie a vývoj politické moci; budoucnost otevřené společnosti, i její využití jako prostoru pro komunikaci. Obecnější zamyšlení nad stavem společnosti a její kultury, hodnot, přináší kapitola věnována globalizaci a postmoderně. Demokracie může být ohrožena i v kontextu eokologické krize (zelené násilí), pokud včas nenastoupí prevence. Poslední kapitola analyzuje pozitiva i negativa demokratizačních procesů ve střední Evropě.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.237.94...)