Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631169 obálek a 788798 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Environmentální aspekty podnikání v zemědělství v kontextu pravidel podmíněnostiAutor: Hana Cejpek Musilová
ISBN: 9788021083424
OKCZID: 127540578

Citace (dle ČSN ISO 690):
CEJPEK MUSILOVÁ, Hana. Environmentální aspekty podnikání v zemědělství v kontextu pravidel podmíněnosti. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 131 stran. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 560. Řada teoretická. Scientia =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; vol. 560. Scientia.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)