Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2908352 obálek a 878396 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právo životního prostředí: obecná částAutor: Ilona Jančářová, Jana Dudová, Jakub Hanák, Milan Pekárek, Ivana Průchová, Vojtěch Vomáčka, Dominik Židek
ISBN: 9788021083660
OKCZID: 127544889

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 715 stran. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 531.

Hodnocení: 5.0 / 5 (2 hlasů)


Anotace

 

Jedná se o učební pomůcku primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Právo životního prostředí I. Publikace je zaměřena na obecnou část práva životního prostředí, jež obsahuje výchozí principy ochrany životního prostředí a tzv. průřezové nástroje regulace. Obecná část je výchozím základem pro studium problematiky zvláštní části práva životního prostředí s tím, že obě části publikace by měly představovat vzájemně provázaný koherentní celek.


Dostupné zdroje

Databázeknih.cz
Nakladatelství Masarykovy univerzity


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)