Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Directed motion at the syntax-semantics interface

Autor: Naděžda Kudrnáčová
ISBN: 9788021085008
OKCZID: 127811817

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. Directed motion at the syntax-semantics interface. 2nd edition. Brno: Masaryk University, 2017, 132 s. ISBN 978-80-210-8500-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.208.202...)