Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2671637 obálek a 807027 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Církev a stát 2020 : sborník příspěvků z konferenceAutor: Jaroslav Benák
ISBN: 9788021086296
NKP-CNB: cnb003385457
OKCZID: 128725985

Citace (dle ČSN ISO 690):
BENÁK, Jaroslav, ed. Církev a stát 2020: sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 103 stran. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 697. Scientia =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; vol. 697. Scientia.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)