Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670280 obálek a 806177 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správěAutor: Jan Horecký, Petr Machálek
ISBN: 9788021088115
OKCZID: 127850201

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORECKÝ, Jan a Petr MACHÁLEK. Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 123 stran. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 537.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)