Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti pri vybraných geriatrických syndrómoch

Autor: Iveta Matišáková
ISBN: 9788021088788
NKP-CNB: cnb003009749
OKCZID: 127924357

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATIŠÁKOVÁ, Iveta. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti pri vybraných geriatrických syndrómoch. Prvé vydanie. Brno :, Trenčín: Masarykova univerzita ;, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, 2017. 127 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.232...)