Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119480 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích

ISBN: 9788021089181
NKP-CNB: cnb002982753
OKCZID: 127925199

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích: nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. Vydání první. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2018. 534 stran. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae =, Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 479.
Zdroj:


Anotace

 

Monografie je zaměřena na počátky latinské písemné kultury v Čechách a na Moravě, zejména na prameny k jejímu poznání. Velká pozornost je věnována prezentaci rukopisných fragmentů raně středověkého období, které byly v kodikologickém diskursu doposud využívány jen zcela okrajově; ve většině případů jde o první publikaci těchto pramenů vůbec.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.29...)