Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2214540 obálek a 559129 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Praktikum z pozemkového práva

Autor: Jakub Hanák, Jana Tkáčiková, Ivana Průchová, Jana Dudová, Milan Pekárek
ISBN: 9788021090514
OKCZID: 127980636

Citace (dle ČSN ISO 690):
HANÁK, Jakub. Praktikum z pozemkového práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 180 stran. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 543.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.89.87...)